Контакти

Как да ни откриете

Теа Алба ЕООД
София 1124, Средец, ул. Янтра 25, партер
Работно време: от 11:00 до 19:00 за дните от вторник до събота
       Почивни дни: неделя и понеделник

Изпратете запитване

Код за сигурност( Капча )

За контакт

  • Теа Алба ЕООД
  • Адрес:София 1124, Средец, ул. Янтра 25, партер
    Работно време: от 11:00 до 19:00 за дните от вторник до събота
           Почивни дни: неделя и понеделник
  • Тел:0877 164 167, 0899 149 395 (English)
  • Имейл:office@tea-alba.bg
  • GPS:42.691071, 23.343831
Европейския съюз

Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Проект „Изкуство и чай”
Бенефициент:  ТЕА АЛБА ЕООД

Номер на договор за безвъзмездна финансова помощ: ESF–1203–01–01096 
Схема за безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001–1.2.03
Инвестира във вашето бъдеще!

Европейския съюз