Изложби

Слънчеви дни, звездни нощи

18.04.2019 - 31.05.2019

Слънчеви дни, звездни нощи

Тази изложба е за влюбени, мечтатели, поети и всички, които не забравят да поглеждат към звездите.
 
Инспирирана от музиката на големия саксофонист Съни Ролинс, новата изложба на Пламен Монев носи и името на един от албумите на майстора на джаза – „Слънчеви дни, звездни нощи“ В търсене и изследване на проявленията на светлината, художникът създава изпълнена с ярки символи и сложна геометрия живопис, динамична и цветна като живота. Сътвореният поетичен свят на Монев въздейства като лееща се кадифена музика в звездна лятна нощ, сред която избухват като свръхнови картини с имена като Кометата, Лунна нощ над Амстердам, Млечният път, Денонощен пейзаж, Сън в лятна нощ, Даровете на влъхвите. Сложната симбиоза между природните чудеса и творенията на човешката цивилизация празнува светлината като дар, живота като дар. Великолепният спектакъл на Слънцето, Луната –нощи и дни, изгреви и залези, отражения, сенки, полутонове, сезони, съзвездия, звездопади ни докосва с прозрението, че сме част от безкраен космически кръговрат. Светлина има във всяко дърво, тревица, плод, цвете, птица. Човекът е сътворен от светлина, а стремежът му към познание и съвършенство го прави способен да създава гениални творения на вярата и духа.

В търсене на светлината, Пламен Монев ни представя идеите си за нов, хармоничен свят на доброто и красотата и ни кани да бъдем част от него.

Албена Айладънова
Галерист

Творби

  • Страница 1 от 2
  • 1
  • 2
  • »
Европейския съюз

Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Проект „Изкуство и чай”
Бенефициент:  ТЕА АЛБА ЕООД

Номер на договор за безвъзмездна финансова помощ: ESF–1203–01–01096 
Схема за безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001–1.2.03
Инвестира във вашето бъдеще!

Европейския съюз