Изложби

Градина

23.10.2019 - 16.11.2019

В градините неуморно се взирам в светлините. Опитвам се да прехвърля впечатлението в пръстите на ръката си. Опитвам се да уловя нещо, но какво? Някакъв непрестанен копнеж на върха на езика ми, на ръба на съзнанието ми. Джунгла, Изток, Запад, Рай, детство, спомени - всичко се върти в калейдоскопа на желанията ми. Разбърквам цветовете и очаквам да видя светлината как превръща картините в прозорци, през които да погледна.

Петя Денева
Художник

Творби

  • Страница 1 от 2
  • 1
  • 2
  • »
Европейския съюз

Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Проект „Изкуство и чай”
Бенефициент:  ТЕА АЛБА ЕООД

Номер на договор за безвъзмездна финансова помощ: ESF–1203–01–01096 
Схема за безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001–1.2.03
Инвестира във вашето бъдеще!

Европейския съюз