Изложби


Михаил Вълканов - самостоятелна изложба

Михаил Вълканов - самостоятелна изложба

10-03-2015 - 31-03-2015

Живопис, абстракции, графика

За виното, любовта и приятелството

За виното, любовта и приятелството

17-02-2015 - 08-03-2015

Изложба живопис Мария Николова

Празнична изложба Декември 2014

Празнична изложба Декември 2014

10-12-2014 - 10-01-2015

Сборна изложба - живопис, графика, витраж, икони

Никулден

Никулден

03-12-2014 - 09-12-2014

Михаил Вълканов - масло и Елена Стоева - акварел

Почувстван свят

Почувстван свят

17-11-2014 - 03-12-2014

Самостоятелна изложба на Елга Дренска

Световете на светлината

Световете на светлината

30-10-2014 - 15-11-2014

Самостоятелна изложба акварел на Александър Телалим

  • Страница 4 от 4
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Европейския съюз

Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Проект „Изкуство и чай”
Бенефициент:  ТЕА АЛБА ЕООД

Номер на договор за безвъзмездна финансова помощ: ESF–1203–01–01096 
Схема за безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001–1.2.03
Инвестира във вашето бъдеще!

Европейския съюз