Изложби


Яна Илиева - Цветни сънища с Яна

Яна Илиева - Цветни сънища с Яна

14-04-2016 - 07-05-2016

Изложба-живопис

Хинко Хинков - В часа на опала

Хинко Хинков - В часа на опала

01-03-2016 - 22-03-2016

Изложба-живопис

Любов и вино

Любов и вино

15-02-2016 - 28-02-2016

Сборна изложба

Павлин Ковачев - Импресии

Павлин Ковачев - Импресии

19-01-2016 - 12-02-2016

Изложба-живопис

Фоти Фотев - Морето - най-голямото събитие

Фоти Фотев - Морето - най-голямото събитие

22-10-2015 - 23-11-2015

Изложба маринистика

Цветомила Христова - Присъствие

Цветомила Христова - Присъствие

25-06-2015 - 16-07-2015

Изложба-живопис

Ева Димитрова – Сънувани Пътувания

Ева Димитрова – Сънувани Пътувания

23-04-2015 - 19-05-2015

Изложба-живопис

Михаил Вълканов - самостоятелна изложба

Михаил Вълканов - самостоятелна изложба

10-03-2015 - 31-03-2015

Живопис, абстракции, графика

За виното, любовта и приятелството

За виното, любовта и приятелството

17-02-2015 - 08-03-2015

Изложба живопис Мария Николова

Празнична изложба Декември 2014

Празнична изложба Декември 2014

10-12-2014 - 10-01-2015

Сборна изложба - живопис, графика, витраж, икони

Никулден

Никулден

03-12-2014 - 09-12-2014

Михаил Вълканов - масло и Елена Стоева - акварел

Европейския съюз

Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Проект „Изкуство и чай”
Бенефициент:  ТЕА АЛБА ЕООД

Номер на договор за безвъзмездна финансова помощ: ESF–1203–01–01096 
Схема за безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001–1.2.03
Инвестира във вашето бъдеще!

Европейския съюз