Изложби


Пътешествия

Пътешествия

07-06-2017 - 30-06-2017

Пролетни тайнства

Пролетни тайнства

04-05-2017 - 03-06-2017

Вълшебства с Яна

Вълшебства с Яна

05-04-2017 - 30-04-2017

Морски портрети

Морски портрети

07-03-2017 - 02-04-2017

Разкажи ми приказка

Разкажи ми приказка

01-02-2017 - 28-02-2017

Цветовете на зимата

Цветовете на зимата

12-01-2017 - 28-02-2017

12 Месеца

12 Месеца

16-11-2016 - 06-12-2016

Любовни знаци

Любовни знаци

20-10-2016 - 14-11-2016

Портретни пейзажи

Портретни пейзажи

28-09-2016 - 18-10-2016

Лято

Лято

02-06-2016 - 01-07-2016

Самостоятелна живописна изложба на Петя Папазова

Равноденствие

Равноденствие

10-05-2016 - 31-05-2016

Сборна изложба на Игната Василева, Нина Златева, Генко Тодоров, Людмил Илиев и Пламен Монев...

Европейския съюз

Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Проект „Изкуство и чай”
Бенефициент:  ТЕА АЛБА ЕООД

Номер на договор за безвъзмездна финансова помощ: ESF–1203–01–01096 
Схема за безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001–1.2.03
Инвестира във вашето бъдеще!

Европейския съюз