Седем

Автор Владимир Киров
Размери 26/60
Техника бронзова пластика
* Запомнете името на произведението и автора!