Автори

Ева Димитрова

Ева Димитрова

Ева Димитрова завършва Националната художествена академия през 1998 г., специалност „Стенопис“ в класа на проф. Илия Илиев.
От 2001 г. е член на Съюза на българските художници и Международната асоциация за пластични изкуства АИАП (Юнеско). Участва редовно в изявите на секция "Монументални изкуства“ към СБХ, както и в изложби, организирани от галерии в страната и чужбина.
Работи в областта на живописта, стенописта и витража. Има множество реализации в частни домове, обществени сгради и църкви, както в България, така и в чужбина.
Нейни картини и икони са притежание на български и чуждестранни колекционери.Характерно за изкуството на Ева Димитрова е свободата, с която работи в различните техники на живописта.
Идеите си извлича от лиричния свят на човека. В това вътрешно пространство на нейния картинен свят образите и формите асоциативно се преплитат. Те витаят свободно в пространството и сякаш потъват в хармонията на меката, нежна обагреност.
В композициите на Ева Димитрова чистотата на линията напомня за иконописта, а деликатният щрих и пластична завършеност на формата показват интерес към красотата на детайла. В произведенията й образът на човека е поставен като част от всеобщото пространство, в което безкрая с невидимите си измерения и с материалните проекции на битието свидетелства за измеренията на духовния вътрешен свят на съвременника ни. Това осмисля и изкуството на Ева Димитрова, в което чрез визуалното пресъздаване на духовните проекции на нещата от живота на човека, те придобиват и своя естетически и идейно-художествен смисъл.
Пламена Рачева – изкуствовед

Творби

  • Страница 1 от 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • »